Några av Våra referensprojekt 2002 – 2020

JHuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Bsmab utförde Brandskyddsmålning och Brand & Ljudtätning under byggtiden.

Beställare: Skanska

Facebooks Europeiska datacenter i Luleå. (etapp 2)

Bsmab Brandskyddsmålade den bärande stålstommen.

Beställare: Ruukki

Sveavägen 44 (S44) 

Bsmab utförde Brandskyddsmålning av bärande stål, Brandtätning av brandavskiljande väggar & bjälklag och mjukfogning av alla fönsterbågar.

Beställare: Skanska

Friends Arena, även kallad Nationalarenan.

Bsmab utförde både Brandskydd av bärande stålstomme, Brand & ljudtätningar & Mjukfogning i betongskarvar.

Beställare: Peab

Bsmab utförde även Blästring och Rostskyddsmålning av nya svetsar och reparation av transport och montageskador på stålstommen.

Beställare: Ruukki

Nya Swedbank HK

Bsmab utförde både Brandskydd av bärande stålstomme, Brand & ljudtätningar & Mjukfogning i betongskarvar.

Beställare: Forsen Projekt

Ombyggnad av Rådhuset i Stockholm

Bsmab utförde Brand & ljudtätningar & Mjukfogning i betongskarvar.

Beställare: Peab

Klaraporten

Bsmab utförde Brandskyddsmålning och Brandtätning  under ombyggnationen.

Beställare: Arcona

Nya Värtaterminalen

Bsmab utförde både Brandskydd av bärande stålstomme, Brand & ljudtätningar & Mjukfogning i betongskarvar.

Beställare: In3prenör

 

Mall of Scandinavia Solna (Mos)

Bsmab utförde både Brandskydd av bärande stålstomme, Brand & ljudtätningar & Mjukfogning i betongskarvar.

Beställare: Peab

Nya Karolinska Solna (NKS)

Bsmab utförde både Brandskydd av bärande stålstomme, Brand & ljudtätningar & Mjukfogning i betongskarvar.

Beställare: Skanska

 

Syd Danskt universitet

Brandskyddsmålning av allt bärande stål på uppdrag av Ruukki Oy.

Beställare: Ruukki Oy