Brandisolering

Brandisolera säkert och rationellt

Som alternativ till brandskyddsmålning av bärande stålkonstruktioner kan ni även välja ett annat alternativ som vi tillhandahåller. Vi brandisolerar med stenull, gipselement, Promatek och brandgipsskivor för att nämna något. Vi äger nödvändig kompetens för att isolera allt slags stål med alla typer av material.

Brandtätning för säkra genomföringar

Vi brand- och ljudtätar kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i vägg och bjälklag. Vi gjuter gångbara schaktbottnar utan storleksbegränsning med vår egen brandskyddsmassa, BSM-original.

Vi använder oss av dokumenterade produkter för bästa resultat.