Brandskyddsmålning

Proffs på brandskyddsmålning på plats

För oss är det viktigt att utföra bäst möjliga arbete. När vi utför ett uppdrag på en byggarbetsplats arbetar vi kostnadseffektivt och professionellt. Vi brandskyddsmålar med störst möjliga precision, vi brandskyddsmålar med den senaste tekniken och de nyaste materialen. Vi strävar efter att välja produkter och metoder som är optimala vad gäller kvalitet och miljö.

Vi kan allt om kritiska ståltemperaturer, krav och dimensioneringar i olika länder. Kort sagt, vi dimensionerar enligt ställda krav. Vi kan brandskyddsmåla i tält på byggarbetsplatsen och leverera färdigt brandskyddsmålat stål direkt till kranen.

 

Fabriksmålning 

Kostnadseffektivt att måla i fabrik
Vi kan brandskyddsmåla i er fabrik, direkt efter rostskyddsmålning. Efter utförd målning erhåller ni digital dokumentation. Efter montage reparerar vi eventuella montageskador på byggarbetsplatsen. Vi använder miljöanpassade brandskyddsfärger som klarar transporter och förvaring utomhus.

Brandskydd av trä

Målet med brandskyddsmålning av trä är att fördröja brandspridningsförloppet och vinna så mycket tid som möjligt för räddnings- och släckningsåtgärder.
Med ett bra brandskydd kan du minska risken för att människor skadas, eller i värsta fall omkommer, vid bränder.