Brandtätning

Brandtätning

Om det finns risk för spridning av Brand & Brandgas mellan Brandceller kan det leda till överstigliga konsekvenser för byggnaden:

  • Försämrad möjlighet till utrymning
  • Ökad risk för att människor skadas av Brand & Brandgaser.
  • Försämrar Byggnadsstrukturen och därmed dess hållbarhet

Vi jobbar med att skapa passivt brandskydd genom brandtätning och brandfogning m.m.

  • Brandtätning av genomföringar i brandavskiljande väggar och bjälklag
  • Brandfog av vinklar, skarvar, dörromfattningar mm
  • Ljudtätning och miljötätning

Vi hittar lösningar för ditt nybygge, ombyggnation eller renovering när du vill ha tätningar som håller.