Firescreen Brandduk

Firescreen Brandduk

Brandduk är enkelt och effektivt.

Brandduk är ett enkelt, billigt och effektivt brandskydd för brandavskiljning under byggtiden. Brandduk skyddar också brandfarligt material vid exempelvis ny-, till- eller ombyggnation. Brandduk fungerar utmärkt att använda när du vill täcka containrar och brädhögar. Brandduk kan ersätta provisoriska brandväggar. Istället för att bygga avskiljande väggar i gips och plyfa, kan du ersätta dessa med brandduk i E60.