VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster

Bud - frakt - transporter - On Board Courier - Lagerhållning

Brandskyddsmålning av bärande stålstommar

Brandisolering / inklädnad av bärande stålstommar.

Brandtätning av genomföringar i brandavskiljande väggar & bjälklag.

Brand & miljöfogning

Rostskyddsmålning 

Vi arbetar med alla inom marknaden för dessa tjänster förekommande produkter.

Scrolla neråt på sidan för att läsa om respektive område!

Proffs på brandskyddsmålning på plats.

För oss är det viktigt att utföra bäst möjliga arbete. När vi utför ett uppdrag på en byggarbetsplats arbetar vi kostnadseffektivt och professionellt. Vi brandskyddsmålar med störst möjliga precision, vi brandskyddsmålar med den senaste tekniken och de nyaste materialen. Vi strävar efter att välja produkter och metoder som är optimala vad gäller kvalitet och miljö.

Vi kan allt om kritiska ståltemperaturer, krav och dimensioneringar i olika länder. Kort sagt, vi dimensionerar enligt ställda krav. Vi kan brandskyddsmåla i tält på byggarbetsplatsen och leverera färdigt brandskyddsmålat stål direkt till kranen.

 

Fabriksmålning 

Kostnadseffektivt att måla i fabrik
Vi kan brandskyddsmåla i er fabrik, direkt efter rostskyddsmålning. Efter utförd målning erhåller ni digital dokumentation. Efter montage reparerar vi eventuella montageskador på byggarbetsplatsen. Vi använder miljöanpassade brandskyddsfärger som klarar transporter och förvaring utomhus.

Brandskydd av trä

Målet med brandskyddsmålning av trä är att fördröja brandspridningsförloppet och vinna så mycket tid som möjligt för räddnings- och släckningsåtgärder.
Med ett bra brandskydd kan du minska risken för att människor skadas, eller i värsta fall omkommer, vid bränder.

Brandisolera säkert och rationellt

Som alternativ till brandskyddsmålning av bärande stålkonstruktioner kan ni även välja ett annat alternativ som vi tillhandahåller. Vi brandisolerar med stenull, gipselement, Promatek och brandgipsskivor för att nämna något. Vi äger nödvändig kompetens för att isolera allt slags stål med alla typer av material.

Brandtätning för säkra genomföringar

Vi brand- och ljudtätar kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i vägg och bjälklag. Vi gjuter gångbara schaktbottnar utan storleksbegränsning med vår egen brandskyddsmassa, BSM-original.

Vi använder oss av dokumenterade produkter för bästa resultat.

Brandfog

Novatherm SP ingår i  system Novafog, ett fogsystem avsett för såväl vertikal som horisontal fogning inomhus mellan olika byggnadsdelar i avskiljande brandteknisk klass EI60 – EI120. Novatherm SP ingår även i sytem Skott HT för brandtätning av kabel, rör, ventilationsgenomföringar, EI 60 – EI 120 i torra miljöer.

 

 

 

 

Firescreen Brandduk

Bud - frakt - transporter - On Board Courier - Lagerhållning

Brandduk är enkelt och effektivt.

Brandduk är ett enkelt, billigt och effektivt brandskydd för brandavskiljning under byggtiden. Brandduk skyddar också brandfarligt material vid exempelvis ny-, till- eller ombyggnation. Brandduk fungerar utmärkt att använda när du vill täcka containrar och brädhögar. Brandduk kan ersätta provisoriska brandväggar. Istället för att bygga avskiljande väggar i gips och plyfa, kan du ersätta dessa med brandduk i E60.

Rostskyddsmålning – Fält

Brandskyddsmålarna AB har under många år bättringsmålat stålkonstruktioner i C1-C5M på byggarbetsplatser runt om i Norden.

​Vi är certifierade inom Rostskyddsmålning och nar nu fem diplommålare.

Brandskyddsmålarna utför även kontroll av utförd rostskyddsmålning.

Ytterligare upplysningar lämnas av Krister Jansson 0709 281761, eller kontakt via e-post; 

 

Bild certifikat  Print Screen

 

Formulär