Brand & miljöfogning

Brandfog

Novatherm SP ingår i  system Novafog, ett fogsystem avsett för såväl vertikal som horisontal fogning inomhus mellan olika byggnadsdelar i avskiljande brandteknisk klass EI60 – EI120. Novatherm SP ingår även i sytem Skott HT för brandtätning av kabel, rör, ventilationsgenomföringar, EI 60 – EI 120 i torra miljöer.